Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Γενικοί Όροι και Συνθήκες Πώλησης

Αυτοί οι Γενικοί Όροι ισχύουν για όλες τις συμφωνίες που συνάπτει η Koppert με εξαίρεση τις συμφωνίες αγοράς.
Αυτοί οι Γενικοί Όροι ισχύουν επίσης για όλες τις προσφορές της Koppert καθώς και τις εργασίες που εκτελεί η Koppert.
Αυτοί οι Γενικοί Όροι ισχύουν επίσης για όλες τις Συμβουλές και τις Υπηρεσίες που παρέχει η Kopper ( αρθ. 2.).

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης

Γενικοί Όροι για τη χρήση του ιστοτόπου

 1. Γενικά

  Η Koppert σας παρέχει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση στη σελίδα μας www.koppert.com, στην οποία δημοσιεύονται κείμενα, εικόνες και άλλα υλικά για ενημερωτικούς σκοπούς.

  Με το να επιτρέψετε στον εαυτό σας την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, σημαίνει ότι συμφωνείτε με τους παρόντες Γενικούς Όρους. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτούς, θα πρέπει να σταματήσετε να επισκέπτεστε ή να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο. Επιπρόσθετα, επιβεβαιώνετε ότι δεν θα επιρρίψετε τις ευθύνες για όποιες τυχούσες συνέπειες σχετικές με τις πληροφορίες, τις συστάσεις και / ή τις συμβουλές που παρέχονται σε αυτήν τη σελίδα.

  Οι πληροφορίες που περιέχονται στο www.Koppert.com δεν είναι δεσμευτικές και ως εκ τούτου δεν αποτελούν νομικά δεσμευτική προσφορά για σύναψη σύμβασης.

 2. Ευθύνη

  Ενώ ο ιστότοπος αυτός έχει διαμορφωθεί με μεγάλη προσοχή, η Koppert δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ότι οι πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εικόνων, περιγραφών προϊόντων και συμβουλών) που εμφανίζονται ή αναφέρονται σε αυτόν είναι πλήρεις, ενημερωμένες, ακριβείς και κατάλληλες για τους σκοπούς για τους οποίους ο εκάστοτε χρήστης χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες.

  Στο μέτρο που επιτρέπεται από το νόμο, η Koppert (συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων εταιρειών, καθώς και των δικών της υπαλλήλων ) αποκλείει κάθε ευθύνη για:

  1. οποιαδήποτε απώλεια οποιουδήποτε είδους, άμεση ή έμμεση, που προκαλείται ή / και προκύπτει από τη χρήση τούτου του ιστοτόπου ή άλλου που συνδέεται με αυτόν.
  2. απώλεια υλικού και λογισμικού υπολογιστών, ιούς και άλλα προβλήματα ή / και απώλεια χρόνου εξαιτίας της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας.
  3. απώλεια από ορισμένες εσφαλμένες, ελλιπείς ή/και εκπρόθεσμες πληροφορίες.

  Ο ιστότοπος πιθανώς και να περιλαμβάνει αναφορές (πχ μέσω υπερσυνδέσμου, banner ή κουμπιού) σε άλλους ιστότοπους που ασχολούνται με συγκεκριμένη πτυχή του. Αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι η Koppert είναι συνδεδεμένη με αυτούς τους ιστότοπους, όπως ούτε και ο ιδιοκτήτης της. Κατά συνέπεια, δεν είναι υπεύθυνος για αυτές τις ιστοσελίδες ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές.

  Η Koppert διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο ή να αφαιρεί τμήματα αυτού οποιαδήποτε στιγμή δίχως την υποχρέωση ειδοποίησης. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν σημαίνει ότι μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε συνέπειες τέτοιων αλλαγών.

  O ιστότοπoς περιέχει αναφορές σε προϊόντα. Oρισμένα εξ αυτών δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε τέτοια αναφορά δεν συνεπάγεται ότι η Koppert εμπορεύεται ένα συγκεκριμένο προϊόν σε μια συγκεκριμένη χώρα ή προτίθεται να το κάνει.

 3. Πνευματική ιδιοκτησία

  Τα πνευματικά δικαιώματα μαζί με κάθε άλλη πτυχή πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν ολόκληρο το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου (συμπεριλαμβανομένων όλων των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών, των αρχείων ήχου, βίντεο ή κινούμενων εικόνων, του σχεδιασμού του διαδικτυακού τόπου, της διάταξης και του τρόπου εκπροσώπησης της σελίδας) υπόκεινται αποκλειστικά στην Koppert και στα συνδεδεμένα τρίτα μέρη, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, να διανεμηθεί ή να υποβληθεί σε επεξεργασία για εμπορικούς σκοπούς, ούτε να αντιγραφεί οποιοδήποτε περιεχόμενο σε άλλον ιστότοπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση.

  Η ιστοσελίδα δεν παρέχει άδεια χρήσης της πνευματικής ιδιοκτησίας της Koppert ή τρίτων. Τίποτα σε αυτόν τον ιστότοπο δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί ή να δημοσιευθεί με μορφή έντυπη, φωτοαντίγραφου, μικροφίλμ, ψηφιακού αντίγραφου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Koppert.

  Μπορείτε να εκτυπώσετε ή να κατεβάσετε ένα μέρος του ιστότοπου στο σκληρό σας δίσκο ή να το διανείμετε σε άλλα μέρη, υπό την προϋπόθεση όμως ότι αυτό γίνεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Αν σας δοθεί άδεια να δημοσιεύσετε μια εικόνα, τότε η δημοσίευση πρέπει πάντα να πιστώνει την πηγή: Copyright Koppert. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

 4. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένωνΚατά την επίσκεψη σε αυτήν την ιστοσελίδα, προσωπικά και πάσης φύσεως δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν με τη μορφή cookies. Η Koppert διατηρεί το δικαίωμα να αποθηκεύει αυτά τα δεδομένα και να τα χρησιμοποιεί στα στατιστικά δεδομένα της και σε άλλους φορείς δεδομένων. Η χρήση των προσωπικών δεδομένων διέπεται από τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων και τη δήλωση cookie της Koppert. Συνίσταται να διαβάσετε προσεκτικά αυτά τα έγγραφα προτού δώσετε στη Koppert τα προσωπικά σας δεδομένα.