Trianum-G

Ενεργό συστατικό:
Trichoderma harzianum T-22
Κοινή ονομασία:
Μύκητας που αναπτύσσεται στο έδαφος
Κατηγορία προϊόντος:
Βιολογικό μυκητοκτόνο
Επικοινωνήστε μαζί μας Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Koppert
  • Συμβάλει στον έλεγχο των ασθενειών εδάφους

  • Προάγει την ανάπτυξη και την ομοιομορφία των φυτών

  • Οι κόκκοι μπορούν εύκολα να αναμιχθούν ή να απλωθούν πάνω από το υπόστρωμα της καλλιέργειας ή να εφαρμοστούν κατά τη σπορά ή τη φύτευση

Play
  • Συμβάλει στον έλεγχο των ασθενειών εδάφους

  • Προάγει την ανάπτυξη και την ομοιομορφία των φυτών

  • Οι κόκκοι μπορούν εύκολα να αναμιχθούν ή να απλωθούν πάνω από το υπόστρωμα της καλλιέργειας ή να εφαρμοστούν κατά τη σπορά ή τη φύτευση

Επικοινωνήστε μαζί μας Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Koppert
Χρήση για

Χρήση για

Το Trianum-G προστατεύει τα φυτά από μια σειρά εδαφογενών ασθενειών των ριζών μέσω πολλών διαφορετικών τρόπων δράσης. Βελτιώνει επίσης την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, την πρόσληψη θρεπτικών ουσιών και την ανάπτυξη των φυτών.

Ασθένειες

Το Trichoderma harzianum T-22 προστατεύει έναντι εδαφογενών ασθενειών όπως οι Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Sclerotinia spp. και Microdochium spp.. Επιπλέον, το Trianum-P προάγει την ανάπτυξη και την ομοιομορφία των φυτών.

Καλλιέργειες

Το Trianum-G μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις περισσότερες καλλιέργειες.

Πώς λειτουργεί

Πώς λειτουργεί

Τρόπος δράσης

Ο τρόπος δράσης του Trianum-G βασίζεται στους εξής μηχανισμούς:

Ανταγωνισμός για χώρο
Το Trianum-G αναπτύσσεται πιο γρήγορα στην επιφάνεια των ριζών σε σχέση με άλλους μύκητες εδάφους. Έτσι οι παθογόνοι μύκητες δεν έχουν καμία πιθανότητα να εγκατασταθούν στις ρίζες.

Ανταγωνισμός για θρεπτικά συστατικά
Το Trianum-G αφαιρεί την πηγή των θρεπτικών συστατικών που χρειάζονται οι παθογόνοι μύκητες για να τραφούν. Επομένως, δεν έχουν την ευκαιρία να αναπτυχθούν.

Μυκητοκτόνος δράση
Το Trianum-G αναπτύσσεται γύρω από τα μυκήλια των παθογόνων οργανισμών. Οι μυκητιακές δομές του παθογόνου καταστρέφονται και το παθογόνο πεθαίνει.

Ενίσχυση του φυτού
Το Trianum-G βελτιώνει το ριζικό σύστημα μέσω του σχηματισμού περισσότερων ριζικών τριχιδίων, και επιτυγχάνεται καλύτερη απορρόφηση του νερού και των θρεπτικών συστατικών. Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια πιο εύρωστη και ομοιόμορφη καλλιέργεια υψηλών αποδόσεων. Η διαφορά είναι ιδιαίτερα αισθητή όταν το φυτό βρίσκεται σε συνθήκες στρες και δεν καλλιεργείται σε ιδανικές συνθήκες. Το Trianum-G ενισχύει επίσης τον αμυντικό μηχανισμό των υπέργειων τμημάτων του φυτού, τη λεγόμενη επαγόμενη διασυστημική αντοχή (ISR). Το Trianum-G έχει την ικανότητα να καθιστά διαθέσιμα στο φυτό ορισμένα «σταθερά» θρεπτικά συστατικά, όπως το μαγγάνιο και ο σίδηρος.

Play
Προδιαγραφές προϊόντος

Προδιαγραφές προϊόντος

Μέγεθος συσκευασίας Συσκευασίες των 5 κιλών και των 20 κιλών.
Σύνθεση Κοκκώδες (GR).
Συγκέντρωση 1,5x10⁸ cfu (σπόρια Trichoderma harzianum T-22)/γραμμάριο.
Οδηγίες χρήσης

Οδηγίες χρήσης

Εφαρμογή

Το Trianum-G μπορεί να αναμιχθεί με το υπόστρωμα ή να απλωθεί στο έδαφος ή σε ένα αυλάκι.

Ανάμειξη με το υπόστρωμα:
Φροντίστε να αναμείξετε ομοιόμορφα το Trianum-G με το υπόστρωμα.

Εφαρμογή στο έδαφος:
Μην ψεκάζετε αυτό το προϊόν ευρέως. Καλύψτε το εφαρμοζόμενο προϊόν με χώμα ή ενσωματώστε το με άλλο τρόπο στο έδαφος.

Σε περίπτωση μηχανικής εφαρμογής με διασκορπιστή κόκκων, η οπή εξόδου του διασκορπιστή θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο έδαφος για να μην παρασύρει ο άνεμος τους μικρούς κόκκους. Βεβαιωθείτε ότι οι κόκκοι Trianum-G ρέουν ομαλά μέσα από το σύστημα σωληνώσεων των διασκορπιστών (αποφύγετε τις καμπύλες στις σωληνώσεις).

Χρησιμοποιήστε ένα κουτάλι δοσολογίας για μη αυτόματη εφαρμογή ώστε να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή.

Δοσολογία

  • Η δοσολογία του Trianum-G εξαρτάται από την καλλιέργεια και πρέπει πάντα να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες. Δείτε την ετικέτα για να βρείτε τη συνιστώμενη δοσολογία για κάθε καλλιέργεια και κατάσταση
  • Τα ποσοστά εφαρμογής συνήθως ποικίλλουν, από 10-50 κιλά/εκτάριο, 1-10 κιλά/1000 φυτά ή 375-750 γραμμάρια/m3 του υποστρώματος καλλιέργειας
  • Απευθυνθείτε σε ένα τεχνικό σύμβουλο της Koppert για να σας παρέχει συμβουλές ως προς την καλύτερη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσετε.

Κατάλληλη χρονική περίοδος

Εφαρμόστε όσο το δυνατόν νωρίτερα στον κύκλο της καλλιέργειας.

Περιβαλλοντικές συνθήκες

Το Trianum-G αποδίδει καλά σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Το Trichoderma harzianum T-22 αναπτύσσεται σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών (10-34°C/50-93°F), σε pH μεταξύ 4 και 8, σε πολλούς τύπους μέσων καλλιέργειας ή στις ρίζες πολλών διαφορετικών καλλιεργειών.

Παρενέργειες

Τα φυτοφάρμακα μπορεί να έχουν άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις σε βιολογικά σκευάσματα. Μάθετε ποια φυτοφάρμακα έχουν παρενέργειες σε αυτό το προϊόν.

Μεταβείτε στη βάση δεδομένων παρενεργειών
Διαχείριση προϊόντος

Διαχείριση προϊόντος

Χρόνος αποθήκευσης μετά την παραλαβή

Δείτε την ημερομηνία λήξης στη συσκευασία

Θερμοκρασία αποθήκευσης

4-8ºC/39-46°F.

Συνθήκες αποθήκευσης

Κρατήστε το μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

Ισχύουν οιγενικοί όροι της Koppert (Koppert B.V. ή/και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες). Να χρησιμοποιείτε μόνο προϊόντα που επιτρέπονται στη χώρα/περιοχή σας και ενδείκνυνται για την καλλιέργειά σας. Να συμμορφώνεστε πάντα με τις τοπικές εγγραφές. Η Koppert δεν φέρει καμία ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Η Koppert δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια της ποιότητας αν το προϊόν παραμείνει αποθηκευμένο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το συνιστώμενο ή/και σε μη σωστές συνθήκες.

Χρειάζεστε βοήθεια;