Βάση δεδομένων Side effects

Βάση δεδομένων Side effects

Side effects

Τα φυτοφάρμακα μπορούν να έχουν άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στους φυσικούς εχθρούς. Η εφαρμογή "Side effects" σας λέει πόσο επιβλαβή είναι τα διάφορα φυτοφάρμακα.

Βρείτε τα παρασιτοκτόνα τι επιπτώσεις έχουν στα προϊόντα μας

Ή λάβετε την εφαρμογή παρενεργειών:

Επιπτώσεις υπολειμματικότητας στους φυσικούς εχθρούς (ανθεκτικότητα)

Πολλές δραστικές παραμένουν επιβλαβείς για μια ορισμένη περίοδο μετά την εφαρμογή. Στους φυσικούς εχθρούς αυτή η ανθεκτικότητα εκφράζεται στον αριθμό των εβδομάδων κατά τις οποίες η δραστική παραμένει επιβλαβή για τους φυσικούς εχθρούς. Μόνο μετά την αναφερόμενη περίοδο το ωφέλιμο έντομο είναι δυνατόν να εισαχθεί ή να επανεισαχθεί επιτυχώς.

Επιπτώσεις στους βομβίνους

Όλα τα αποτελέσματα για τις επιπτώσεις στους βομβίνους αποκτήθηκαν με τη χρήση του είδους Bombus terrestris. Οι παρενέργειες σε άλλα είδη μπορεί να ποικίλουν. Για τους βομβίνους έχουν οριστεί 4 κατηγορίες για τον προσδιορισμό της μεθόδου εργασίας που πρέπει να ακολουθείται κατά τη χρήση των σχετικών παρασιτοκτόνων. Πριν από την κάλυψη και την απομάκρυνση, προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Beehome της κυψέλης.

Eπιπτώσεις υπολειμματικότητας στους βομβίνους (ανθεκτικότητα)

Η υπολειμματική επίδραση μιας δραστικής στους βομβίνους υποδεικνύεται στον αριθμό ημερών κατά τις οποίες δεν μπορούν να αφεθούν στο θερμοκήπιο. Μόνον αφού παρέλθει η αναφερόμενη περίοδος, όπου τα υπολείμματα θα έχουν εξαφανιστεί επαρκώς, οι βομβίνοι δεν θα υποστούν αρνητικές συνέπειες. Εάν δεν υπάρχουν δεδομένα για το προϊόν, η ανθεκτικότητα παραμένει άγνωστη.

Πηγές πληροφοριών

Τα δεδομένα αυτής της βάσης δεδομένων βασίζονται σε διάφορες πηγές πληροφοριών:

Τα αποτελέσματα των δοκιμών πραγματοποιήθηκαν από την Koppert B.V.
-
Εμπειρίες των εργαζομένων της Koppert παγκοσμίως (κυρίως με πληροφορίες σχετικά με την ανθεκτικότητα)
-
Τα αποτελέσματα της έρευνας από την ομάδα του IOBC «Παρασιτοκτόνα και ωφέλιμοι οργανισμοί»
-
Αναφορές ερευνητικών ιδρυμάτων (εθνικών και διεθνών)
-
Άλλες πηγές, όπως οι ιστοσελίδες του IOBC ή IPM Impact
-
Εταιριες παραγωγής φυτοφαρμάκων