Νεκταρινιά

Γενικά

Το νεκταρίνι αποτελεί μια ποικιλία ροδάκινου του γένους Prunus, χωρίς χνούδι εξωτερικά του καρπού, ενώ διαθέτει επίσης πιο ζωντανό χρώμα (ανάμεσα σε λαμπερό κόκκινο και κίτρινο ) και είναι μικρότερο σε μέγεθος. Από εμπορική άποψη, τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια πωλούνται ως διαφορετικά προϊόντα, αλλά στην πραγματικότητα υπάγονται στο ίδιο είδος. Επί του παρόντος, η μεγαλύτερη κατανάλωση νεκταρινιών προέρχεται από τις αγορές της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας.

Τι μπορούμε να κάνουμε για την καλλιέργειά σας