Αποτελεσματικός έλεγχος με το Chrysopa-E!

Αποτελεσματικός έλεγχος με το Chrysopa-E!

Οικονομικός και καλύτερος βιοέλεγχος για αφίδες, ψευδόκοκκους και θρίπες

Οι αφίδες και οι ψευδόκοκκοι είναι δύσκολο να ελεγχθούν και αποτελούν εντεινόμενο πρόβλημα σε πολλές καλλιέργειες όπου οι εστίες μπορούν να αυξηθούν εκρηκτικά. Χρησιμοποιώντας μια πιο πρώιμη φάση νευρόπτερων - που είναι ο φυσικός εχθρός των αφίδων, των ψευδόκοκκων και των θριπών - οι καλλιεργητές μπορούν τώρα να αντιμετωπίζουν τις εστίες αυτών των επιβλαβών παρασίτων πιο αποτελεσματικά και οικονομικά. Η συνεχής έρευνα και ανάπτυξη έχουν οδηγήσει σε ένα νέο προϊόν που κυκλοφορεί με το όνομα Chrysopa-E, το οποίο χρησιμοποιεί το στάδιο αυγού του νευρόπτερου Chrysoperla carnea (Χρύσωπας) αντί για το στάδιο προνύμφης που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα, για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Πλεονεκτήματα του Chrysopa-E

Χάρη στην ελκυστική τιμή του Chrysopa-E, μπορούν να χρησιμοποιούνται περισσότερα ωφέλιμα έντομα και συνεπώς να επιτυγχάνεται καλύτερος έλεγχος των παρασίτων, με καλύτερη απόδοση της επένδυσής σας. Με το Chrysopa-E, έχετε στη διάθεσή σας έναν μεγάλο στρατό εντόμων βιολογικού ελέγχου, έτοιμο για δράση. Το προϊόν Chrysopa-E καταπολεμά όλους τους τύπους αφίδων, των ψευδόκοκκων και θριπών, δηλαδή είναι ένας φυσικός εχθρός με μεγάλο μενού από αυτήν την άποψη.

Αποτελεσματικός έλεγχος
Εξαιρετικά πλούσια διατροφή
Μεγάλος αριθμός αρπακτικών

Αποτελεσματικός έλεγχος

Το Chrysopa-E μπορεί να παράγεται με πολύ χαμηλότερο κόστος παραγωγής, κι έτσι μπορείτε να χρησιμοποιείτε πολύ μεγαλύτερη ποσότητα ωφέλιμων εντόμων. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε περισσότερα ωφέλιμα έντομα και συνεπώς να επιτυγχάνετε καλύτερο έλεγχο των παρασίτων, με καλύτερη απόδοση της επένδυσής σας. Το Chrysopa-E είναι επίσης κατάλληλο για μακροχρόνια προληπτική χρήση χάρη στο χαμηλότερο κόστος του, εξασφαλίζοντας μικρότερη ανάγκη για χημικές επεμβάσεις που μπορεί να διαταράξουν το σύνολο του βιοσυστήματος στο θερμοκήπιο.

Εξαιρετικά πλούσια διατροφή

Τα υπάρχοντα προϊόντα ελέγχου για αφίδες (παρασιτικά έντομα, μελίγκρα) συχνά αντιμετωπίζουν μόνο έναν συγκεκριμένο τύπο αφιδοειδών, ενώ το Chrysopa-E καταπολεμά όλους του τύπους αφίδων, ψευδόκοκκων και θριπών, άρα πρόκειται για έναν φυσικό εχθρό με πλούσιο μενού από αυτήν την άποψη. Το Chrysopa-E είναι κατάλληλο για μια μεγάλη γκάμα καλλιεργειών. Η Koppert έχει διεξάγει δοκιμές σε διάφορες καλλιέργειες με καλά αποτελέσματα.

Μεγάλος αριθμός αρπακτικών

Χρησιμοποιώντας μια πιο πρώιμη φάση νευρόπτερων - που είναι ο φυσικός εχθρός των αφίδων, των ψευδόκοκκων και των θριπών - οι καλλιεργητές μπορούν τώρα να αντιμετωπίζουν τις εστίες αυτών των επιβλαβών παρασίτων πιο αποτελεσματικά και οικονομικά. Ενώ το προϊόν στη φάση προνύμφης παρέχεται σε έναν κουβά 6 λίτρων και περιέχει 10.000 προνύμφες, τα αυγά παρέχονται σε ένα δοχείο 90 ml που περιέχει 100.000 αυγά, άρα υπάρχει τεράστιο κέρδος όσον αφορά τον όγκο μεταφοράς και η εφοδιαστική αλυσίδα είναι πιο βιώσιμη.

Χρειάζεστε βοήθεια;