Βέλτιστη τοποθέτηση κυψελών μελισσών

Σωστή τοποθέτηση των κυψελών

Η σωστή τοποθέτηση των κυψελών μελισσών μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της επικονίασης των μελισσών. Μπορούν να ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα για την αύξηση της παραγωγικότητας των μελισσών:

  • Για να διασφαλιστεί η επιτυχής επικοινωνία μεταξύ των μελισσών και των ανθρώπων, είναι ζωτικής σημασίας η τοποθέτηση των κυψελών σε ορατές θέσεις, που επιτρέπουν την εύκολη αναγνώριση και πρόσβαση και για τα δύο μέρη.
  • Για βέλτιστη ορατότητα, συνιστάται η τοποθέτηση των αποικιών κοντά σε μονοπάτια, κατά προτίμηση σε απόσταση 2 μέτρων.
  • Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, θα πρέπει να φτάνει επαρκής φωτισμός στις κυψέλες, ενώ το άμεσο ηλιακό φως θα πρέπει να αποφεύγεται κατά τις θερμότερες περιόδους. Ωστόσο, οι μέλισσες χρειάζονται το φως του ήλιου για να είναι αποτελεσματικοί επικονιαστές.
  • Επιπλέον, είναι σημαντικό να διατηρείται η υγρασία γύρω από τις κυψέλες κάτω από 80%.

Τοποθέτηση κυψέλης για διαφορετικές εποχές

Αυξημένες συνθήκες φωτισμού (άνοιξη, καλοκαίρι)

Κατά τη διάρκεια αυτών των εποχών, συνιστάται η τοποθέτηση των κυψελών σε ύψος 20 - 60 cm πάνω από το έδαφος στη νότια πλευρά του μονοπατιού. Αυτή η θέση εξασφαλίζει ότι οι κυψέλες λαμβάνουν επαρκή σκιά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σε περίπτωση ανεπαρκούς σκίασης, θα πρέπει να λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα, ιδίως το φθινόπωρο, όταν το ασύρματο σύστημα Beehome System είναι κλειστό. Σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών, προστατέψτε τις μέλισσές σας από τη ζέστη.

Συνθήκες χαμηλού φωτισμού (χειμώνας)

Το χειμώνα, επιλέξτε ένα σημείο όπου οι κυψέλες δέχονται νωρίς το φως του ήλιου, συνήθως στη βόρεια πλευρά. Εάν χρειάζεται, οι κυψέλες μπορούν να τοποθετηθούν ψηλότερα μέσα στην καλλιέργεια, σε ύψος τουλάχιστον 1,4 μέτρων από το έδαφος, ιδιαίτερα σε περιοχές με πυκνή καλλιέργεια. Τις πιο σκοτεινές ημέρες του χειμώνα, εξετάστε το ενδεχόμενο να τοποθετήσετε τις κυψέλες πάνω από την καλλιέργεια κοντά στην οροφή του θερμοκηπίου. Αυτό επιτρέπει στις μέλισσες να λαμβάνουν το μέγιστο δυνατό φως της ημέρας, βοηθώντας τον προσανατολισμό τους. Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, βεβαιωθείτε ότι οι κυψέλες δεν είναι τοποθετημένες πολύ κοντά σε λαμπτήρες που παράγουν θερμότητα. Επιπλέον, παρέχετε προστασία από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία το απόγευμα χρησιμοποιώντας σήτες που τοποθετούνται πάνω από τις κυψέλες.Σε περιόδους χαμηλών θερμοκρασιών, προστατέψτε τις μέλισσες σας από το κρύο.

Συνιστώμενη ποσότητα κυψέλης

Για βέλτιστη απόδοση, είναι καλύτερο να αποφεύγεται η ομαδοποίηση περισσότερων από δύο κυψελών μαζί. Όταν τοποθετείτε κυψέλες κάθετα (δεν συνιστάται), βεβαιωθείτε ότι τα σημεία εξόδου των κυψελών έχουν διαφορετικές κατευθύνσεις, μακριά από την καλλιέργεια. Για οριζόντια τοποθέτηση, οι είσοδοι μπορούν να βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση, αλλά μακριά από την καλλιέργεια, με μέγιστο αριθμό δύο κυψελών ομαδοποιημένων μαζί.

Προστασία της κυψέλης

Για να διατηρηθεί η αποδοτικότητα των κυψελών, είναι ζωτικής σημασίας η προστασία των κυψελών από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως η συμπύκνωση και το νερό της βροχής. Συνιστάται η τακτική συντήρηση και ο έλεγχος των κυψελών για να διασφαλιστεί η καλή κατάσταση της αποικίας των μελισσών και να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι.