Ίδρυμα Koppert

Ίδρυμα Koppert

Η Koppert ίδρυσε το Ίδρυμα Koppert στην 50η επέτειό της το 2017. Το ίδρυμα αυτό στοχεύει να συμβάλει με βιώσιμες λύσεις για την ανθοκομία και τη γεωργία και στη βελτίωση της υγείας και της διαθεσιμότητας τροφίμων για όσους το χρειάζονται περισσότερο.

Πεδίο δράσης

Το Ίδρυμα Koppert επικεντρώνεται σε τρεις τομείς:

  • στήριξη σχεδίων για τους αγρότες
  • παροχή εκπαίδευσης για την συνεργασία μας με τη φύση στην ολοκληρωμένη διαχείριση των καλλιεργειών
  • υποστήριξη στους τοπικούς υπαλλήλους της Koppert με τα προσωπικά τους σχέδια κοινωνικής ευθύνης

Εφαρμογή

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στα αγγλικά και στα ολλανδικά στο www.koppertfoundation.org . Χρειάζεστε βοήθεια με εξήγηση και / ή εφαρμογή; Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Koppert.

Χρειάζεστε βοήθεια;