Ενίσχυση ανάπτυξης και ανθεκτικότητας

Πραγματική δράση

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των καλλιεργειών μεταβάλλονται και εξελίσσονται συνεχώς, ακριβώς επειδή αυξάνονται και οι απαιτήσεις των καταναλωτών. Οι σωστές κλιματικές συνθήκες, το επαρκές φως, η καλή διαχείριση των υδάτων σε συνδυασμό με τις ιδανικές αναλογίες θρεπτικών στοιχείων των φυτών και την ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών αποτελούν όλα τα παραδείγματα αυτών των θετικών επιδράσεων. Καθώς η τεχνολογία του γονιδιώματος και οι βελτιώσεις των ποικιλιών συνεχίζονται, η ανάγκη για βελτιστοποίηση της υγείας και των δυνατοτήτων των φυτών θα συνεχίσει να διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στη βιώσιμη γεωργία.

Η ανάγκη εύρεσης νέων πόρων κατευθύνει τη βιομηχανία προς μια πιο βιώσιμη μορφή γεωργίας κατά τον 21ο αιώνα. Η Koppert βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στη βιοτεχνολογία των καλλιεργειών τα τελευταία 50 χρόνια, δουλεύοντας στενά με τους συνεργάτες μας για να αυξήσουμε με φυσικό τρόπο την ανθεκτικότητα, να αναπτύξουμε προϊόντα καταπολέμησης των ασθενειών και των παρασίτων και κυρίως να μεγιστοποιήσουμε την αποδοτικότητα των καλλιεργειών.

Την παραπάνω προσέγγιση έρχονται να ολοκληρώσουν η δημιουργία και η διαχείριση της βιοποικιλότητας μέσα σε ένα υγιές ριζικό σύστημα. Σκοπός τέτοιων ενεργειών είναι το να μπορεί το προϊόν να επηρεάζει και να δίνει ώθηση ως προς τη λειτουργικότητα των φυτών, από την καλλιέργεια στον τελικό καταναλωτή.

Το NatuGro αναμορφώνει και αναβαθμίζει τη σχέση μεταξύ του φυτού και του περιβάλλοντος, τόσο στα υπόγεια όσο και στα υπέργεια τμήματα. Καθώς οι καλλιέργειες γίνονται πιο ανθεκτικές και ισορροπημένες, βελτιστοποιείται ολόκληρη η διαδικασία. Αυτό προσφέρει οφέλη, συμπεριλαμβανομένης μεγαλύτερης αντοχής στο στρες των φυτών, της ποιοτικής βελτίωσης και της σταδιακής απεξάρτησης από ανόργανες εισροές για τον έλεγχο των θρεπτικών ουσιών και των ασθενειών των φυτών.

Βελτιστοποίηση του δυναμικού του φυτού

Σε οποιαδήποτε καλλιέργεια θα υπάρξουν προκλήσεις για τη βελτιστοποίησή της. Αυτές θα ποικίλλουν από τις ανισορροπίες στις φυτικές θρεπτικές ουσίες, στις ασθένειες των φυτών με τους κινδύνους επιβλαβών οργανισμών, στην ποιότητα των υδάτων και του εδάφους ή στους αυξανόμενους περιορισμούς της αγοράς και των οικονομικών.

Η Koppert επικεντρώνεται στη σχέση μεταξύ του φυτού και του περιβάλλοντός του.

1. Μικροοργανισμοί

Ξεκινώντας με τη ριζόσφαιρα και μεγιστοποιώντας τη σχέση μεταξύ των ριζών των φυτών και του εδάφους.

  • Ενίσχυση φυτοπροστασίας / ισορροπία διαθέσιμου αζώτου
  • Σταθεροποίηση μεταλλικών στοιχείων / αυξημένη πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων
  • Φυτοπροστασία και διαχείριση επιβλαβών οργανισμών
  • Υποστρώματα / υγεία του εδάφους
  • Υγιείς ρίζες και ενδυνάμωση καλλιεργειών

Προϊόντα Koppert: Trianum Ρ, Trianum G

2. Φυσικοί βιοδιεγέρτες και βιολογικά λιπάσματα

Δεδομένου ότι το περιβάλλον αλλάζει και κατ’ επέκταση η καλλιέργεια περνάει από διαφορετικά στάδια ανάπτυξης, η ικανότητα ενίσχυσής της μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της ανάπτυξης των φυτών και γενικώς της ολοκληρωμένης διαχείρισης των καλλιεργειών.

Οι βιοδιεγέρτες, οι οποίοι παράγουν συγκεκριμένο αποτέλεσμα εφαρμογής, μπορούν να προσφέρουν στον καλλιεργητή μια ισορροπημένη καλλιέργεια για την επόμενη φάση της αναπτυξιακής διαδικασίας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την ενίσχυση των φυτών, την παραγωγή φρούτων και ανθών, την ποιότητα της συγκομιδής και τη διαχείριση των ασθενειών.

Προϊόντα Koppert: Vidi Parva, Vidi Fol

Χρειάζεστε βοήθεια;