Βάση δεδομένων Side effects

Επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων στους φυσικούς εχθρούς

Τα φυτοφάρμακα πιθανώς να έχουν άμεσες επιπτώσεις, όπως η θανάτωση των φυσικών εχθρών ή η μη εκκόλαψή τους από αυγά.  Από την άλλη, μπορούν επίσης να εμφανίσουν πιο έμμεσες επιπτώσεις, όπως για παράδειγμα η μειωμένη γονιμότητα (ωοτοκία)και  προβλήματα με την δράση τους . Για την αξιολόγηση των παρενεργειών έχουν ληφθεί υπόψη τόσο οι άμεσες όσο και οι έμμεσες επιπτώσεις.

Side effects

Τα φυτοφάρμακα μπορούν να έχουν άμεσες  και έμμεσες επιπτώσεις στους φυσικούς εχθρούς. Η εφαρμογή "Side effects" σας λέει πόσο επιβλαβή είναι τα διάφορα φυτοφάρμακα.

Βρείτε τα παρασιτοκτόνα τι επιπτώσεις έχουν στα προϊόντα μας

Ή λάβετε την εφαρμογή παρενεργειών:

Επιπτώσεις υπολειμματικότητας στους φυσικούς εχθρούς (ανθεκτικότητα)

Πολλές δραστικές παραμένουν επιβλαβείς  για μια ορισμένη περίοδο μετά την εφαρμογή. Στους φυσικούς εχθρούς αυτή η ανθεκτικότητα εκφράζεται στον αριθμό των εβδομάδων κατά τις οποίες η δραστική παραμένει επιβλαβή για τους φυσικούς εχθρούς. Μόνο μετά την αναφερόμενη περίοδο το ωφέλιμο έντομο είναι δυνατόν να εισαχθεί ή να επανεισαχθεί επιτυχώς.

Επιπτώσεις στους βομβίνους

Όλα τα αποτελέσματα για τις επιπτώσεις στους βομβίνους αποκτήθηκαν με τη χρήση του είδους Bombus terrestris. Οι παρενέργειες σε άλλα είδη μπορεί να ποικίλουν. Για τους βομβίνους έχουν οριστεί 4 κατηγορίες για τον προσδιορισμό της μεθόδου εργασίας που πρέπει να ακολουθείται κατά τη χρήση των σχετικών παρασιτοκτόνων. Πριν από την κάλυψη και την απομάκρυνση,  προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Beehome της κυψέλης.

Eπιπτώσεις υπολειμματικότητας στους βομβίνους (ανθεκτικότητα)

Η υπολειμματική επίδραση μιας δραστικής στους βομβίνους υποδεικνύεται στον αριθμό ημερών κατά τις οποίες δεν μπορούν να αφεθούν στο θερμοκήπιο. Μόνον αφού παρέλθει η αναφερόμενη περίοδος, όπου τα υπολείμματα θα έχουν εξαφανιστεί επαρκώς, οι βομβίνοι δεν θα υποστούν αρνητικές συνέπειες. Εάν δεν υπάρχουν δεδομένα για το προϊόν, η ανθεκτικότητα παραμένει άγνωστη.

Πηγές πληροφοριών

Τα δεδομένα αυτής της βάσης δεδομένων βασίζονται σε διάφορες πηγές πληροφοριών:

 Τα αποτελέσματα των δοκιμών  πραγματοποιήθηκαν από την Koppert B.V.
-
Εμπειρίες των εργαζομένων της Koppert παγκοσμίως  (κυρίως με πληροφορίες σχετικά με την ανθεκτικότητα)
-
 Τα αποτελέσματα της έρευνας από την ομάδα του IOBC «Παρασιτοκτόνα και ωφέλιμοι οργανισμοί»
-
 Αναφορές ερευνητικών ιδρυμάτων (εθνικών και διεθνών)
-
 Άλλες πηγές, όπως οι ιστοσελίδες του IOBC ή IPM Impact
-
Εταιριες παραγωγής φυτοφαρμάκων

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο

Λάβετε τα τελευταία νέα και πληροφορίες σχετικά με τις καλλιέργειές σας απευθείας στο γραμματοκιβώτιό σας

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται με reCAPTCHA και διέπεται από την Πολιτική απορρήτου και τους Όρους παροχής υπηρεσιών της Google.
Κύλιση στην κορυφή